Elburg - Natuur- en milieuorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties

Milieugroep Perspectief

Admiraal Helfrichweg 48
8084VH 't Harde
I: www.milieudefensie.nl

Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust

Kievit 2
8081ZH Elburg
Voorz.: Flip Nijhoff
I: www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl